Ogólnopolski konkurs Pszczelarz roku


Fundacją Edukacji Ekonomicznej i Rozwoju Obszarów Wiejskich po raz trzeci przystąpiła do organizowania Ogólnopolskiego Konkursu PSZCZELARZ ROKU. Konkurs organizowany jest we współpracy z ogólnopolskimi związkami i stowarzyszeniami pszczelarzy. Patronat Honorowy sprawują: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych.
Serdecznie zapraszamy Państwa

Konferencja
Szanse i wyzwania pszczelarstwa w Polsce

Ogólnopolski Konkurs PSZCZELARZ
ROKU - III edycja, Warszawa

PROGRAM
Konferencji „Szanse i wyzwania pszczelarstwa w Polsce”
oraz
Podsumowania III edycji Ogólnopolskiego Konkursu PSZCZELARZ ROKU

Warszawa, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (sala Wzorcowania), 23.03.2017 r. (czwartek)

10.00 – 11.00
rejestracja uczestników
11.00 – 11.05
uroczyste otwarcie konferencji, przywitanie Zaproszonych gości
11.05 – 11.30
wystąpienia patronów i organizatorów Konferencji i Konkursu PSZCZELARZ ROKU:
Krzysztof Jurgiel – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Patron honorowy
Andrzej Romaniuk – Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych – Patron honorowy
prof. dr hab. Wiesław Bielawski – JM Rektor SGGW – Patron konferencji
Fundacja Edukacji Ekonomicznej i Rozwoju Obszarów Wiejskich – Organizator Konferencji i Konkursu Pszczelarz Roku
11.30 – 11.35
otwarcie części referatowej konferencji Prowadzący: dr inż. Sławomir Jarka, dr. hab. Beata Madras - Majewska
11.35 – 11.50
dr hab. Krzysztof Olszewski, UP w Lublinie – Możliwości rozszerzenia statusu pszczoły miodnej w krajach UE
11.50 – 12.05
dr inż. Janusz Majewski, SGGW w Warszawie – Ekonomiczne aspekty gospodarki pasiecznej w Polsce i w UE
12.05 – 12.25
przerwa kawowa
12.25 – 12.40
dr hab. Beata Madras - Majewska, SGGW w Warszawie – Przywracanie bartnictwa jako szansa ochrony przyrody i staropolskiej tradycji
12.40 – 12.55
dr hab. Paweł Chorbiński, UP we Wrocławiu – Potencjalne przyczyny ginięcia pszczół
12.55 – 13.30
dyskusja i zamknięcie konferencji
13.30 – 14.00
przerwa
14.00 – 15.00
Konkurs PSZCZELARZ ROKU - Ogłoszenie wyników III edycji Konkursu oraz wręczenie nagród laureatom
15.00 – 15.05
oficjalne zamkniecie III edycji Konkursu Pszczelarz Roku

Znaczniky